Засновник

Те, що зробив за своє життя Іван Гончар – видатний громадський і культурний діяч, талановитий скульптор, живописець та графік, самобутній народознавець і самозречений колекціонер, можна по праву назвати звитягою, адже його доробок порівнюється зі здобутками цілої наукової інституції.

Понад три десятиліття, з кінця 1950-х років, в умовах жорсткого протистояння тоталітарному режимові він провадив титанічну роботу. Уся його діяльність була спрямована передусім на комплексне вивчення, реконструкцію та популяризацію українських культурних традицій минувшини. В результаті постала збірка перлин народних старожитностей.

1993 року в Києві було створено державний Музей Івана Гончара, однак уже по смерті його фундатора. За десятиліття він перетворився на Український центр народної культури, що проторює собі шлях за дороговказами свого незабутнього засновника: надбання української культури мають бути відкритими для суспільства, висвітлюватися вповні, віднаходити своє спадкоємництво й розвиток у всіх сферах життя нації.

Відгуки
Опитування

Ви писали писанки цього року?

Результати