Тендер

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1. Замовник:
1.1. Найменування:
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21657170

1.3. Місцезнаходження:
м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015

1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
35417001001414 в ГУДКСУ в м. Києві

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Полякова Лариса Михайлівна, заступник генерального директора НЦНК “Музей Івана Гончара”, 01015, Київ, вул. Лаврська, 19, тел..факс. (044)280-29-31, e-mail: chayka.pl@gmail.com

1.6.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Головне управління культури Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02231933

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело Фінансування закупівлі.
Кошти місцевого бюджету

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі.
433578,24 тис.грн. (чотириста тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят вісім грн. 24 коп.).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару).
433578,24 тис.грн. (чотириста тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят вісім грн. 24 коп.)

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.honchar.org.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі:
код 75.24.1 за ДКПП 016-97 Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:
Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 19.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
01.01.2012 р. – 31.12.2012 р.

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві
Адреса: вул. Студентська, 9, м. Київ, 04050
Телефон:
факс: (044) 287-24-94, тел. 287-31-96
Е-mail: pecher-VDSO@ukr.net

7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції 433578,24 тис.грн. (чотириста тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят вісім грн. 24 коп.).
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
433578,24 тис.грн. (чотириста тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят вісім грн. 24 коп.).

8. Додаткова інформація:
Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник генерального директора
з адміністративно господарської роботи Полякова Л.М.


Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1.  Замовник:

1.1. Найменування.
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21657170

1.3. Місцезнаходження.
Україна, м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (Прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Полякова Лариса Михайлівна, заступник генерального директора з адміністративно-господарчої роботи,  м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015, тел./факс (044)280-29-31, e-mail: chayka.pl@gmail.com

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник  (повне найменування та Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Головне управління культури Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02231933

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури  закупівлі в одного учасника.
19 березня  2012 р.

2. Джерело фінансування закупівлі.
Кошти місцевого бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.
код 75.24.1 за ДКПП 016-97  Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг.
Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
Надання послуг з охорони з 01.01.2012 по 31.12. 2012 рік.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:
Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві, в особі Начальника   Печерського ВДСО УДСО при ГУ МВС України в м. Києві Марченка Михайла Івановича.

4.2. Ідентифікаційний код/ Ідентифікаційний номер.
Ідентифікаційний код 08596920

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,  телефакс:
04050 м. Київ., вул. Студентська, 9, факс: (044) 287-24-94, тел. 287-31-96.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
Відсутність конкуренції  (у тому числі з технічних причин)  на послуги, надані тільки  певним  виконавцем.

6. Причина та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в  одного учасника.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №615 від 10.08.1993 року “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності ” затверджує “Перелік об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами УДСО при МВС України за договорами”. Згідно з цим переліком державні музеї та інші  важливі об’єкти, де зберігаються історичні та культурні цінності загальнодержавного значення, обов’язково  підлягають охороні підрозділами УДСО при  МВС України.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
Постанови Кабінету Міністрів №615 від 10.08.1993 року “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності ”

Голова комітету з конкурсних торгів                Полякова Л.М.


Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1. Замовник:
1.1. Найменування:
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21657170

1.3. Місцезнаходження:
м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015

1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
35417001001414 в ГУДКСУ в м. Києві

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Полякова Лариса Михайлівна, заступник генерального директора НЦНК “Музей Івана Гончара”, 01015, Київ, вул. Лаврська, 19, тел..факс. (044)280-29-31, e-mail: chayka.pl@gmail.com

1.6.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за  ЄДРПОУ):
Головне управління культури Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02231933

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело Фінансування закупівлі.
Кошти  місцевого бюджету

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі.
150291,93 грн. (сто п’ятдесят тисяч двісті дев’яносто одна грн. 93 коп.)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару).
150291,93 грн. (сто п’ятдесят тисяч двісті дев’яносто одна грн. 93 коп.)

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.honchar.org.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі:
код 40.30.1 за ДКПП 016-97  Послуги з постачання водяної пари і гарячої води  (включно з холодоагентами) (теплової енергії).

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (теплової енергії).

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 19.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
01.01.2012 р. – 31.12.2012 р.

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

СВП  «Енергозбут Київенерго» ПАТ “Київенерго”
Адреса: вул. Мельникова, 31, м. Київ, 04050
Телефон:  (044) 201-07-90, тел.факс.201-58-96
Е-mail: energosale@kievenergo.com.ua

7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції 150291,93 тис.грн. (сто п’ятдесят тисяч двісті дев’яносто одна грн. 93 коп.).

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
150291,93 тис.грн. (сто п’ятдесят тисяч двісті дев’яносто одна грн. 93 коп.)

8. Додаткова інформація:
Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник генерального директора
з адміністративно господарської роботи                         Полякова Л.М.


Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1.  Замовник:

1.1. Найменування.
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21657170

1.3. Місцезнаходження.
Україна, м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (Прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Полякова Лариса Михайлівна, заступник генерального директора з адміністративно-господарчої роботи,  м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015, тел./факс (044)280-29-31, e-mail: chayka.pl@gmail.com

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник  (повне найменування та Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Головне управління культури Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02231933

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури  закупівлі в одного учасника.
19 березня  2012 р.

2. Джерело фінансування закупівлі.
Кошти місцевого бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.
код 40.30.1 за ДКПП 016-97  Послуги з постачання водяної пари і гарячої води  (включно з холодоагентами)(теплової енергії).

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг.
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (теплової енергії)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
м. Київ, Печерський р-н., вул. Лаврська, 19, 01015.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
Надання послуг з охорони з 01.01.2012 по 31.12. 2012 рік.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:
СВП “Енергозбут” ПАТ “Київенерго”, в особі заступника директора СВП “Енергозбут” ПАТ “Київенерго” Гончарова Євгена Дмитровича.

4.2. Ідентифікаційний код/ Ідентифікаційний номер.
Ідентифікаційний код 00131305

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,  телефакс:
04050 м. Київ., вул. Мельникова, 31, факс: (044) 201-07-90, тел. 201-58-96.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
Відсутність конкуренції  (у тому числі з технічних причин)  на послуги, надані тільки  певним  виконавцем.

6. Причина та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в  одного учасника.
Застосування процедури закупівлі в одного учасника містить посилання на нормативно-правові акти, зокрема статтю 5 Закону України “Про природні монополії” та пункт 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 №537-р “Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій”. Відповідно до пункту 6 Переліку, ПАТ “Київенерго” займає монопольне становище на ринку постачання теплової енергії у місті Києві.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
1. Ліцензія Серія  АГ №500184 Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
2. Ліцензія Серія  АГ №500185 Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
3. Ліцензія Серія  АГ №500188 Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
4. Ліцензія Серія  АГ №500425 Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
5. Інформаційна довідка.
6.  Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік.
7. Баланс станом на 30 вересня 2011 р. Форма №1.
8. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2011 р. Форма №2.
9. Довідка №1101/10/11 від 18 жовтня 2011 р.
10. Положення про структурний відокремлений підрозділ “Енергозбут Київенерго ПАТ “Київенерго”.
11. Довідка АБ №324705 з ЄДРПОУ. Структурний відокремлений підрозділ “Енергозбут Київенерго ПАТ “Київенерго”.
12. Свідоцтво №100335247 про реєстрацію платника податку на додану вартість.
13. Довідка АБ №150424 з ЄДРПОУ ПАТ “Київенерго”.
14. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ “Київенерго”.
15. Статут ПАТ “Київенерго”
16. Договір про закупівлю послуг (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти.
17. Додаткова угода до Договору
18. Додаток №1 до Договору Обсяги постачання теплової енергії “Замовнику”.
19. Додаток №3 до Договору Тарифи на теплову енергію
20. Протокол проведення переговорів щодо закупівлі теплової енергії.

Голова комітету з конкурсних торгів                Полякова Л.М.


Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування.
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21657170

1.3. Місцезнаходження.
Україна, м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Мазепи, 29, 01015

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (Прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Полякова Лариса Михайлівна, заступник генерального директора з адміністративно-господарчої роботи, м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Мазепи, 29, 01015, тел./факс (044)288-92-68, e-mail: chayka.pl@gmail.com

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Головне управління культури Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02231933

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
21 лютого 2011 р.

2. Джерело фінансування закупівлі.
Кошти місцевого бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.
код 75.24.1 за ДКПП 016-97 Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг.
Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Мазепи, 29, 01015.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
Надання послуг з охорони з 01.01.2011 по 31.12. 2011 рік.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:
Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві, в особі Начальника Печерського ВДСО УДСО при ГУ МВС України в м. Києві Марченка Михайла Івановича.

4.2. Ідентифікаційний код/ Ідентифікаційний номер.
Ідентифікаційний код 08596920

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:
04050 м. Київ., вул. Студентська, 9, факс: (044) 287-24-94, тел. 287-31-96.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, надані тільки певним виконавцем.

6. Причина та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №615 від 10.08.1993 року “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності ” затверджує “Перелік об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами УДСО при МВС України за договорами”. Згідно з цим переліком державні музеї та інші важливі об’єкти, де зберігаються історичні та культурні цінності загальнодержавного значення, обов’язково підлягають охороні підрозділами УДСО при МВС України.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
Постанови Кабінету Міністрів №615 від 10.08.1993 року “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності ”

Голова комітету з конкурсних торгів

Полякова Л.М.


Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасникаНаціональний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1. Замовник:
1.1. Найменування:
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21657170

1.3. Місцезнаходження:
м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Мазепи, 29, 01015

1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
35417001001414 в ГУДКУ в м. Києві

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за  ЄДРПОУ):
Головне управління культури Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02231933

2. Джерело фінансування закупівлі:
Кошти  місцевого бюджету

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.honchar.org.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі:
код 75.24.1 за ДКПП 016-97  Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:
Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (послуги з охорони).

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 29.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
з 01.01.2011 до 31.12.2011 р.

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Управління Державної служби охорони при  ГУ МВС України в м. Києві
Адреса: вул. Студентська, 9, м. Київ, 04050
Телефон:
факс: (044) 287-24-94, тел. 287-31-96
Е-mail: pecher-VDSO@ukr.net

7. Ціна пропозиції:
398667,60 тис.грн. (триста дев’яносто вісім тисяч шістсот шістдесят сім грн. 60 коп.).

8. Додаткова інформація:
Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник генерального директора
з адміністративно господарської роботи                                                                                                                   ПОЛЯКОВА Л.М.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922

Річний план закупівель

на 2011 рік
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”
код за ЄДРПОУ 21657170

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів)Джерело фінансуванняОчікувана вартість предмета закупівліПроцедура закупівліОрієнтовний початок проведення процедури закупівліПідрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
1234567
Послуги охорони
75.24.1
1134Кошти місцевого бюджету398667,60 тис.грн. (триста дев'яносто вісім тисяч шістсот шістдесят сім грн. 60 коп.) в т.ч. ПДВ 66444,60 грн. (шістдесят шість тисяч чотириста сорок чотири 60 коп.) Закупівля в одного учасника2011 р.Комітет з конкурсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.02.2011 р. № 2

Голова комітету з конкурсних торгів                                          Полякова Л.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                       Кухарук Л.Г.

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922

Річний план закупівель

на 2013 рік
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”
код за ЄДРПОУ 21657170

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансуванняОчікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки 
12345678
Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

84.24.1
2240Кошти місцевого бюджету426612,00 грн. (чотириста двадцять шість тисяч шістсот дванадцять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 71102,00 грн.; (сімдесят одна тисяча сто дві грн. 00 коп.) Закупівля в одного учасника2013 р.Комітет з конкурсних торгів
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

35.30.1
2271Кошти місцевого бюджету229650,51 грн. (двісті двадцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят грн. 51 коп.) в т.ч. ПДВ 38275,08 грн.; (тридцять вісім тисяч двісті сімдесят п'ять грн. 08 коп.) Закупівля в одного учасника2013 р.Комітет з конкурсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.03.2013 р. №2,3

Голова комітету з конкурсних торгів  –  Полякова Л.М.
Секретар комітету з конкурсних торгів  –  Кухарук Л.Г.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922

Річний план закупівель

на 2014 рік
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”
код за ЄДРПОУ 21657170

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансуванняОчікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
1234567
Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

84.24.1
2240Кошти місцевого бюджету438000,00 грн. (чотириста тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 73000,00 грн. (сімдесят три тисячі грн. 00 коп.)Закупівля в одного учасника2014 р.Комітет з конкурсних торгів
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

35.30.1
2271Кошти місцевого бюджету176949,80 грн. (сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок дев'ять грн. 80 коп.) в т.ч. ПДВ 29491,63 грн. (двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто одна грн. 63 коп.)Закупівля в одного учасника2014 р.Комітет з конкурсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.03.2014 р. №1,2

Голова комітету з конкурсних торгів  –  Полякова Л.М.
Секретар комітету з конкурсних торгів  –  Кухарук Л.Г.

zvitzvit


Річний план


Річний план


ТендерТендер


Річний план

Відгуки
Опитування

Ви писали писанки цього року?

Результати